Obchodování s emisemi

co2 trading

V roce 2017 jsme se rozhodli přestat poskytovat službu obchodování s povolenkami a chceme tímto poděkovat zejména těm, kteří se spoléhali na naše rady až do nedávné doby. Od roku 2005 jsme získali důvěru 150 společností z více než 15 zemí, které nám svěřily svá portfolia emisních povolenek a naše společnost zobchodovala více než 100 milionů emisních povolenek v hodnotě přes € 1.5 miliardy. Obchodování emisí se však do budoucna téměř určitě nestane činností žádanou lidmi a zůstane otravou vynucenou regulátorem na základě (ne)porozumění problému klimatických změn.